VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Ý Nghĩa Của Giáng Sinh Thật

Lu-ca 2:1-20
Pastor Michael Faber
C:12/6/2015; P: 12/7/2015; 502 xem 10 lưu
Xem lần cuối 3/16/2020 3:39:15
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, France31498.77 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)15
2Gia Đình Cơ Đốc (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Hô-sa-na (Mục Sư Đặng Ngọc Báu)4
4Làm Gì Trong Ngày Lễ Lá? (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
5Vững Lòng Và Đừng Sợ (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.