VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Chúa Đến Tìm Người

1 Ti-mô-thê 1:15; Lu-ca 19:10
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/24/2010; P: 12/22/2015; 732 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/27/2020 20:24:11
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Ti-mô-thê 1, Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Ti-mô-thê 1, Lu-ca 19.

Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Garden Grove, CA, US15607.63 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)42
2Được Chúa Phù Hộ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)4
3Ví Bằng Chúa Muốn, Và Ta Còn Sống (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Cơ-đốc Nhân Và Tha Nhân (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.