VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
Winter Photo

Con Giao Lại Linh Hồn Con Trong Tay Cha

Lu-ca 23:44-49
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/25/2016; P: 3/30/2016; 480 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/21/2022 6:48:3
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Lễ Phục Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.