VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Con Giao Lại Linh Hồn Con Trong Tay Cha

Lu-ca 23:44-49
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/25/2016; P: 3/30/2016; 335 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/3/2019 12:46:43
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US8022.37 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Nước Đức Chúa Trời Ở Trong Các Ngươi (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
2Tận Hưởng Tự Do Trong Chúa (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
3Sụp Đổ (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Nền Tảng Gia Đình (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
5Những Người Còn Sống Thấy Chúa Sống (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.