VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Con Giao Lại Linh Hồn Con Trong Tay Cha

Lu-ca 23:44-49
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:3/25/2016; P: 3/30/2016; 337 xem 10 lưu
Xem lần cuối 0.47 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 23.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 23.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, , US0.54 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Niềm Tin Xác Thực (Mục Sư Trần Thiện Tri)3
3Biết Ơn Đấng Tạo Hóa (Mục Sư Lê Văn Thể)2
4Luật Pháp Và Ân Điển (Mục Sư Trương Trung Tín)2
5Chúa Sống Lại Rồi! (Mục Sư Đặng Quy Thế)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.