VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Vượt Qua Những Khó Khăn Nhỏ

Phi-líp 4:1-9
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:8/7/2016; P: 8/10/2016; 761 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 6:52:40
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Evry.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US6354.61 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội Nghiệp Và Động Lòng Thương Xót (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
2Tạ Ơn Chúa về đời sống đắc thắng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Phân Biệt Đối Xử (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Người Chăn Hiền Lành (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Chúng ta giảng Đấng Christ – Tin Lành Tứ Diện (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.