VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Vượt Qua Những Khó Khăn Nhỏ

Phi-líp 4:1-9
Mục Sư Bùi Quang Túc
C:8/7/2016; P: 8/10/2016; 763 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.91 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Evry.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.95 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đấng Yên Ủi & Thần Lẽ Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Người Chăn (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
3Xóa Bỏ Khoảng Cách (Mục Sư Hứa Trung Tín)2
4Giữ Mình Thánh Sạch (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
5Lời Cầu Nguyện Kiên Quyết (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.