VietChristian
VietChristian
httl.org

Đức Thánh Linh Trong Hội Thánh Ngày Nay

Đức Thánh Linh Trong Hội Thánh Ngày Nay

Ga-la-ti 5:13-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/15/2016; P: 5/19/2016; 2368 xem 35 lưu
Xem lần cuối 10/12/2019 7:34:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1, France1766.91 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Trẻ Thành Công (Mục Sư Nguyễn Hoài Đức)3
2Vì Sự Công Bình Mà Chịu Khổ (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)3
3Từ Lòng Đến Lời (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
4Niềm Vui Cho Thế Giới (Mục Sư Nguyễn Đình Liễu)2
5Sống Bởi Đức Tin (Mục Sư Đặng Quy Thế)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.