VietChristian
VietChristian
nghe.app

Đức Thánh Linh Trong Hội Thánh Ngày Nay

Đức Thánh Linh Trong Hội Thánh Ngày Nay

Ga-la-ti 5:13-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/15/2016; P: 5/19/2016; 2357 xem 35 lưu
Xem lần cuối 9/20/2019 20:13:53
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US1139.51 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)2
2Không Nhìn Cũng Thấy (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
3Người Mẹ Tin Kính (Mục Sư Lê Văn Thái)1
4Cái Nhìn Trần Thế (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
5Nguồn Của Sự Vui Mừng (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.