VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Đức Thánh Linh Trong Hội Thánh Ngày Nay

Đức Thánh Linh Trong Hội Thánh Ngày Nay

Ga-la-ti 5:13-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/15/2016; P: 5/19/2016; 2374 xem 35 lưu
Xem lần cuối 1.09 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1, , US0.14 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Đóng Đinh Chúa Lần Nữa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
2Cuộc Sống Độc Thân (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)2
3Bốn Giấc Mộng Và Ba Sự Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Thờ Phượng Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Đẹp Ý Đức Chúa Trời (Mục Sư Ngô Đình Can)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.