VietChristian
VietChristian
httl.org

Đức Thánh Linh Trong Hội Thánh Ngày Nay

Đức Thánh Linh Trong Hội Thánh Ngày Nay

Ga-la-ti 5:13-26
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/15/2016; P: 5/19/2016; 2246 xem 31 lưu
Xem lần cuối 0.22 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Lễ Ngũ Tuần.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.28 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Nói Xấu Nhau (Pastor Bill Egan)5
2Đáng Nên Thánh Và Tin Kính (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)3
3Đừng Để Mình Bị Phân Tâm (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
4Lời Chúa Trong Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Kỳ Vọng Của Đấng Christ - Bày Tỏ Danh Cha (Mục Sư Lê Văn Thái)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.