VietChristian
VietChristian
nghe.app

Summer Photo

Tình Cha

Lu-ca 15:28
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/19/2016; P: 6/22/2016; 349 xem 1 lưu
Xem lần cuối 8/12/2019 13:8:15
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley, Ngày Từ Phụ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US14506.09 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Sống Bởi Đức Tin Hay Mắt Thấy (Mục Sư Phan Vĩnh Cự)3
2Chúa Vùa Giúp (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
3Lý Do Để Hiệp Một (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Đừng Để Bị Kinh Thường (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Chạy Nhưng Không Thể Trốn (Mục Sư Trần Trọng Luật)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.