VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Summer Photo

Tình Cha

Lu-ca 15:28
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/19/2016; P: 6/22/2016; 350 xem 1 lưu
Xem lần cuối 0.78 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley, Ngày Từ Phụ.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.83 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trước Và Sau (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
2Lời Cảnh Cáo Nghiêm Trọng (Mục Sư Đặng Quy Thế)1
3Một Năm Mới Bình An (Mục Sư Lê Văn Thái)1
4Đẩy Lui Bóng Tối (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1
5Hãy Thức Canh (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.