VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Autumn Photo

Giao Ước Của Hội Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 20:28; Ê-phê-sô 3:10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/26/2017; P: 3/8/2017; 356 xem 12 lưu
Xem lần cuối 9/13/2019 0:50:43
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 20, Ê-phê-sô 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 20, Ê-phê-sô 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, Thailand6048.68 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đừng Yêu Thương Đầu Môi Chót Lưỡi (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)4
2Làm Gì Với Lời Dư Luận? (MSNC Trần Việt Dũng)3
3Dạy Người Trong Sự Công Bình (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Trả Giá Cho Sự Vâng Phục (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
5Có Thiên Sứ Bảo Vệ (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.