VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Giao Ước Của Hội Thánh

Công-vụ các Sứ-đồ 20:28; Ê-phê-sô 3:10
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/26/2017; P: 3/8/2017; 412 xem 12 lưu
Xem lần cuối 6/5/2020 14:0:45
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 20, Ê-phê-sô 3.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 20, Ê-phê-sô 3.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US134.92 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)37
2Đấng Sống Trong Bạn (Mục Sư Đoàn Văn Minh)2
3Có Gì Sánh Với Sự Vinh Hiển Hầu Đến (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
4Hai Cuộc Sống, Hai Dòng Đời (Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang)1
5Bói Toán và Tương Lai Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.