VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Spring Photo

Hôn Nhân, Đời Sau, Và Sự Phục Sinh

Lu-ca 20:27-38
Mục Sư Trần Trọng Luật
C:4/2/2017; P: 4/3/2017; 367 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.23 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 20.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 20.

Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Anaheim.


SốKhách từMới xem
1, , US0.28 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)15
2Hội Thánh Giữa Tâm Bão (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Tín Đồ Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Tính Chất Thiêng Liêng Của Đời Sống Con Người (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
5Những Chướng Ngại Trong Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.