VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Chúa Ghét Tội Đồ Và Yêu Thánh Đồ

Thi-thiên 11:4-7; Giăng 10:17-18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/9/2017; P: 4/10/2017; 309 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/24/2019 2:51:37
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Thi-thiên 11, Giăng 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Thi-thiên 11, Giăng 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US428.61 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ép-pha-ta! Hãy Mở Ra! (Mục Sư Trần Quang Tuấn)3
2Chúa Là Đấng Dắt Dẫn (Mục Sư Huỳnh Văn Linh)3
3Tương Lai Dưới Lăng Kính Cơ Đốc (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Không Quá Muộn (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Cảm Tạ Và Cầu Nguyện (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.