VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Quyền Năng Để Bước Đi Theo Thánh Linh

Ga-la-ti 5:16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:4/16/2017; P: 4/17/2017; 239 xem
Xem lần cuối 10/21/2019 21:17:10
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ga-la-ti 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ga-la-ti 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam1004.54 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trong Mọi Sự Chúa Là Đấng Tốt Lành (Phần 1) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)4
2Cuộc Sống Độc Thân (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)4
3Khi Yếu Đuối Ấy Là Lúc Mạnh Mẽ (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
4Đừng Tàn Phá Chính Mình (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Trở Nên Còn Tệ Hại Hơn (Mục Sư Đoàn Hưng Thiện)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.