VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Summer Photo

Tìm Và Cứu

Lu-ca 19:10
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/14/2017; P: 4/18/2017; 284 xem 4 lưu
Xem lần cuối 8/21/2019 11:58:55
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Richmond, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1660.66 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chạy Nhưng Không Thể Trốn (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
2Không Thầy Đố Mầy Làm Nên (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
3Hãy Cảm Tạ Chúa (Mục Sư Lê Thành Hiệp)1
4Được gọi để làm muối của đất (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Chúa Đã Chuẩn Bị Sẵn (Mục Sư Trần Trọng Luật)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.