VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Chúa Phục Sinh

Lu-ca 19:10
Mục Sư Nguyễn Minh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 271 xem 2 lưu
Xem lần cuối 8/23/2019 10:40:24
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 19.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 19.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Richmond, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US1328.29 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Điều Gì Thay Đổi Con Người Và Cuộc Đời Chúng Ta? (Mục Sư Đoàn Ngọc Ẩn)3
2Chữa Lành Đời Sống Đau Khổ (Pastor Hồ Long)3
3Chúa Biết Rõ (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Tặng Phẩm Không Kể Xiết (Mục Sư Ngô Đình Can)1
5Lòng Biết Ơn (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.