VietChristian
VietChristian
mucsu.org
Spring Photo

Cơ Đốc Nhân: Ngồi Trên Hay Đứng Dưới

Truyền-đạo 10:5-7; Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:13-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/23/2017; P: 4/24/2017; 690 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/19/2024 9:33:39
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Truyền-đạo 10, Phục-truyền Luật-lệ Ký 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Truyền-đạo 10, Phục-truyền Luật-lệ Ký 28.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất, Lễ Phục Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.