VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Cơ Đốc Nhân: Ngồi Trên Hay Đứng Dưới

Truyền-đạo 10:5-7; Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:13-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/23/2017; P: 4/24/2017; 392 xem 8 lưu
Xem lần cuối 7/5/2020 2:58:48
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Truyền-đạo 10, Phục-truyền Luật-lệ Ký 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Truyền-đạo 10, Phục-truyền Luật-lệ Ký 28.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất, Lễ Phục Sinh.


SốKhách từMới xem
1, France968.78 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)46
2Chúa Đấng Chăn Dắt Tôi (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
3Được Làm Bạn Với Đức Chúa Trời (Mục Sư Phạm Đình Nhẫn)2
4Trái Tim Của Mẹ (Minh Nguyên)2
5Đời Này Chỉ Là Tạm Mà Thôi (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.