VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Cơ Đốc Nhân: Ngồi Trên Hay Đứng Dưới

Truyền-đạo 10:5-7; Phục-truyền Luật-lệ Ký 28:13-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:4/23/2017; P: 4/24/2017; 421 xem 8 lưu
Xem lần cuối 0.18 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Truyền-đạo 10, Phục-truyền Luật-lệ Ký 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Truyền-đạo 10, Phục-truyền Luật-lệ Ký 28.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất, Lễ Phục Sinh.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.