VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Rao Truyền Danh Chúa

Lu-ca 22:14-20
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 691 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/26/2020 3:25:13
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.


SốKhách từMới xem
1, France3618.98 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Giê-su Là Sự Sống Lại Và Sự Sống (Mục Sư Ngô Đình Can)2
2Phải Làm Gì Với Chúa Giê-su (Mục Sư Ngô Đình Can)2
3Một Bắt Đầu Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Cuộc Sống Sau Chúa Phục Sinh (Mục Sư Trần Luân Vũ)2
5Đường Phước (Mục Sư Trần Nghĩa)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.