VietChristian
VietChristian
20 Năm Nhìn Lại

Spring Photo

Rao Truyền Danh Chúa

Lu-ca 22:14-20
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 697 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/17/2020 4:29:3
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.


SốKhách từMới xem
1, France18893.96 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)19
2Phương Thuốc Chữa Lành Mọi Tật Bịnh (Mục Sư Lê Thanh Liêm)5
3Vũ Khí Nào Cho Cuộc Chiến? (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
4"Sao Con Khóc?" (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Ta Là Đấng Sống (Mục Sư Nguyễn Minh Hải)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.