VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Đức Thánh Linh - Đấng Làm Những Việc Siêu Nhiên Qua Lời Cầu Nguyện Của Chúng Ta (1)

Mác 9:23b; Ma-thi-ơ 17:20; Thi-thiên 66:18; Ê-sai 59:1-2
Mục Sư Đoàn Anh Tuấn
C:6/11/2017; P: 6/14/2017; 471 xem 13 lưu
Xem lần cuối 2/15/2020 2:42:6
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 9, Ma-thi-ơ 17, Thi-thiên 66, Ê-sai 59.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 9, Ma-thi-ơ 17, Thi-thiên 66, Ê-sai 59.

Hội Thánh Đức Tin Greenville.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam3580.47 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)37
2Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
3Đầy Dẫy Thánh Linh (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
4Ông Trời Ơi, Cứu Con! (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
5Một Lợi Lớn (Phần 4) (Mục Sư Mã Phúc Thạch)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.