VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Đấng Christ Vua Hồi Lai

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/20/2017; P: 8/31/2017; 74 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/7/2018 12:44:38
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US18555.43 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Để Lại Di Sản Lâu Bền (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
2Từ Phụ (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Sống Cho Chúa - Tha Nhân (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
4Ai Là Người Giải Hòa? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Tìm Cho Được Người Lạc Mất (Pastor Lesly Joseph)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng