VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Đấng Christ Vua Hồi Lai

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/20/2017; P: 8/31/2017; 57 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/19/2018 9:28:56
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley.


SốKhách từMới xem
1, Germany149.82 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Năm Mới, Người Mới, Sự Sống Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)7
2Chúa Đấng Chăn Dắt Tôi (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)5
3Chào Đón Chúa (Mục Sư Đặng Quy Thế)2
4Quyền Năng Của Sự Liên Tục Ở Trong Chúa (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Câu Nói Thật Hay Của Mạc-đô-chê (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng