VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Đấng Christ Vua Hồi Lai

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/20/2017; P: 8/31/2017; 114 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 7:58:1
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US4904.26 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tình Chúa Bao La (Mục Sư Trần Thiện Đức)2
2Đức Chúa Trời Quyền Năng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
3Kỳ Vọng Của Đấng Christ - An Vui Trong Chúa (Mục Sư Lê Văn Thái)2
4Chúa Giê-xu Trả Lời Những Câu Hỏi Của Gióp (Mục Sư Ngô Đình Can)1
5Mục Đích Chúa Giáng Sinh (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.