VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Autumn Photo

Đấng Christ Vua Hồi Lai

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/20/2017; P: 8/31/2017; 97 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/18/2018 5:15:13
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam2066.38 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bây Giờ Tiếp Nhận Sự Chúa Đáp Lời (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)4
2Bền Chí Tiết Độ Đợi Chờ (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)4
3Nếu Tôi Là Cai-phe (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
4Thành Tín Và Trung Tín (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
5Sự Phán Xét Ba-by-lôn Vĩ Đại (Mục Sư Trương Trung Tín)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.