VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Đấng Christ Vua Hồi Lai

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/20/2017; P: 8/31/2017; 113 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.39 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.39 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Vì Chúa Yêu Thương (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)3
2Cây Vả Tâm Linh (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
3Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Tình Yêu Bốn Không (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Thành Công Và Sự Ghen Tị (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.