VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Đấng Christ Vua Hồi Lai

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/20/2017; P: 8/31/2017; 75 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.98 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US1.07 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Để Lại Di Sản Lâu Bền (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
2Từ Phụ (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Kết Quả Của Sự Vâng Phục (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)2
4Hai Mối Nợ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Sống Cho Chúa - Tha Nhân (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Liên Lạc