VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Đấng Christ Vua Hồi Lai

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/20/2017; P: 8/31/2017; 99 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.26 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.32 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ta Là Gốc Nho Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Cá Nhân Trong Đời Sống Cộng Đồng (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Hãy Ném Nó Xa Khỏi Ngươi (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
4Hai Cuộc Sống, Hai Dòng Đời (Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
5Người Bạn Giữa Hoạn Nạn (Thầy Võ Hoàng Thiên Ân)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.