VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Autumn Photo

Mục Sư - Ba Sự Ban Cho

1 Phi-e-rơ 5:1-4
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:10/22/2017; P: 10/23/2017; 315 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/21/2019 12:41:5
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Phi-e-rơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Phi-e-rơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1, France483.35 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lạc Mất, Chết Mất, Hư Mất (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)4
2Dám Nói Không (Mục Sư Đặng Ngọc Hương)1
3Tập Trung Vào Cương Vị Làm Cha (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
4Người Phụ Nữ Đầy Đức Tin (Phần 2) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1
5Một Cơ-đốc Nhân Là Gì? (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.