VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Môn Đồ Đầu Tiên Của Chúa Giê-xu

Ma-la-chi 4:5-6; Giăng 1:21-39
Mục Sư Nguyễn Văn Cẩm
C:11/20/2017; 212 xem
Xem lần cuối 7/6/2020 2:35:9
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-la-chi 4, Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-la-chi 4, Giăng 1.


SốKhách từMới xem
1Ho Chi Minh City, Vietnam5856.53 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)37
2Được Chúa Phù Hộ (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
3Nén Bạc Chúa Giao (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Tin Và Sống II (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Làm Con Vua Thánh (Mục Sư Trần Thiện Tri)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.