VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Cảm Tạ Chúa Một Cách Tốt Đẹp

Cảm Tạ Chúa Một Cách Tốt Đẹp

Lu-ca 17:14-17; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14-18
Pastor Gene Pietrini
C:11/19/2017; P: 11/26/2017; 457 xem 10 lưu
Xem lần cuối 25.90 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 17, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 17, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1, France25.90 phút
2Roubaix, France25.98 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đếm Từng Ngày (Pastor Doyle Braden)2
2Con Số 3 Kỳ Diệu (Mục Sư Nguyễn Văn Huệ)2
3Sự Khôn Ngoan Từ Trời (Mục Sư Trần Mạnh Hùng)2
4Xưng Tội Để Được Giảng Hòa (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
5Cảm Tạ Chúa Một Cách Tốt Đẹp (Pastor Gene Pietrini)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.