VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Cảm Tạ Chúa Một Cách Tốt Đẹp

Cảm Tạ Chúa Một Cách Tốt Đẹp

Lu-ca 17:14-17; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14-18
Pastor Gene Pietrini
C:11/19/2017; P: 11/26/2017; 455 xem 10 lưu
Xem lần cuối 0.20 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 17, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 17, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1, , US0.25 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đắc Thắng Hay Sống Sót (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)3
2Đừng Quên Ta Thắng Nhờ Đức Tin (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Sứ Mạng Của Đức Thánh Linh (Mục Sư Ngô Đình Can)2
4Đừng Buồn Mà Nên Vui! (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
5Ngôn Ngữ Của Nước Mắt (Mục Sư Lê Văn Thái)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.