VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Cảm Tạ Chúa Một Cách Tốt Đẹp

Cảm Tạ Chúa Một Cách Tốt Đẹp

Lu-ca 17:14-17; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:14-18
Pastor Gene Pietrini
C:11/19/2017; P: 11/26/2017; 428 xem 9 lưu
Xem lần cuối 0.92 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 17, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 17, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống, Lễ Tạ Ơn.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.98 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Vụ Và Thừa Hưởng (Mục Sư Lâm Văn Minh)3
2Tư Tế Hoàng Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Sự Khác Nhau Giữa Con Cái Và Tôi Tớ/Kẻ Làm Thuê (Mục Sư Chương Thanh Lâm)2
4Vượt Qua Sự Ngã Lòng (Mục Sư Phan Minh Hội)2
5Ở Trong Chúa (Mục Sư Trần Hữu Thành)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.