VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Ý Nghĩa Quyền Tể Trị Của Chúa Giê-xu

Ma-thi-ơ 28:18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 185 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/20/2018 12:32:45
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam3344.06 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Năm Mới, Người Mới, Sự Sống Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2GPS Cho Hành Trình Năm Mới (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
3Nếm Biết Chúa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Vì Sao Họ Không Tin? (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
5Xuân Hy Vọng (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng