VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Ý Nghĩa Quyền Tể Trị Của Chúa Giê-xu

Ma-thi-ơ 28:18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 227 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 5:15:47
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US3652.06 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chọn Một Thái Độ (Mục Sư Huỳnh Văn Linh)2
2Hành Trình, Cây Trồng, và Đền Thờ: Cuộc Đời Đẹp Lòng Chúa (Rev. Michael Proud)1
3Ba Bảo Vật Của Sự Sống Mới (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)1
4Cuộc sống của người trưởng thành: sự thánh hóa (Thầy Trương Công Đạt)1
5Người Quản Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.