VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Ý Nghĩa Quyền Tể Trị Của Chúa Giê-xu

Ma-thi-ơ 28:18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 216 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/16/2018 19:22:54
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28.


SốKhách từMới xem
1, Italy7987.51 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Ta Là Gốc Nho Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Người Bạn Giữa Hoạn Nạn (Thầy Võ Hoàng Thiên Ân)2
3Hãy Cẩn Thận Men (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Xây Dựng Phẩm Cách Cơ Đốc Nhân (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Hai Cuộc Sống, Hai Dòng Đời (Bà Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.