VietChristian
VietChristian
httl.org

Summer Photo

Ý Nghĩa Quyền Tể Trị Của Chúa Giê-xu

Ma-thi-ơ 28:18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 199 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/17/2018 16:45:27
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28.


SốKhách từMới xem
1, France1839.80 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trách Nhiệm Chúa Giao Cho Người Cha (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)7
2Hai Mối Nợ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Sống Cho Chúa - Tha Nhân (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
4Người Cha Mẫu Mực (Mục Sư Lê Thanh Liêm)2
5Những Người Thay Đổi Cuộc Đấu: Ê-xơ-tê (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng