VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Ý Nghĩa Quyền Tể Trị Của Chúa Giê-xu

Ma-thi-ơ 28:18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 164 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2017 4:57:48
Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 28.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam915.94 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Người Con Lạc Loài (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
2Gia Phổ Của Hy Vọng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
3Sự Cấp Bách Của Cõi Vĩnh Hằng (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
4Nhu Cầu Tâm Linh Con Người (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2
5Tiếng Vang Vọng Của Đêm Yên Lặng (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng