VietChristian
VietChristian
httl.org

Cầu Nguyện Bằng Đức Tin

Cầu Nguyện Bằng Đức Tin

1 Giăng 5:14-15; Mác 11:24; Gia-cơ 5:16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:11/26/2017; P: 12/6/2017; 236 xem 2 lưu
Xem lần cuối 16.37 phút
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Giăng 5, Mác 11, Gia-cơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Giăng 5, Mác 11, Gia-cơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1Bronx, NY, US24.12 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Hạt Giống Tin Lành Từ Đâu? (Mục Sư Đoàn Văn Minh)4
2Ý Chúa, Ðường lối Chúa (2) (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
3Một Con Trẻ Sinh Cho Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
4Hoàn Thành Cuộc Đua Chính Mình (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
5Sự Thiết Yếu Của Đức Tin (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng