VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Cầu Nguyện Bằng Đức Tin

Cầu Nguyện Bằng Đức Tin

1 Giăng 5:14-15; Mác 11:24; Gia-cơ 5:16
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:11/26/2017; P: 12/6/2017; 372 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 18:30:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 1 Giăng 5, Mác 11, Gia-cơ 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 1 Giăng 5, Mác 11, Gia-cơ 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1Houston, TX, US950.88 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tạ Ơn Thiên Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Được Chúa Mở Mắt Hai Lần (Mục Sư Lê Thiện Dũng)2
3Liên Kết Với Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Đầy Dẫy Thánh Linh (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Mục Đích Của Cuộc Đời (Mục Sư Lâm Văn Minh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng