VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Rao Báo Tin Mừng

Lu-ca 2:1-20
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/10/2017; P: 12/12/2017; 320 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6.30 giây
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US3.33 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)7
2Yêu Kính Chúa Phải Sống Như Thế Nào? (Mục Sư Trần Thiện Đức)3
3Thách Thức Mới (Mục Sư Lê Hồng Phúc)2
4Thịnh Vượng Mọi Mặt (Mục Sư Lê Thế Đinh)2
5Kho Báu Trên Trời (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.