VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Khung Cảnh Chuồng Chiên Máng Cỏ Năm Xưa

Lu-ca 2:15-16
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/17/2017; P: 12/18/2017; 207 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/19/2020 21:17:44
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Mountain View, CA, US30509.12 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tội, Người Và Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)43
2Theo Chúa Kiểu Giu-đa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)3
3Thánh Là Biết Tránh (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)3
4Quyết Định Sinh Tử (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Tiếp Tục Biến Đổi (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.