VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ban Áo Ngợi Ca

Ban Áo Ngợi Ca

Ê-sai 61:1-4; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-22
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/17/2017; P: 12/18/2017; 481 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/19/2020 8:40:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 61, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 61, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, Russian Federation4191.64 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Tương Lai Dưới Lăng Kính Cơ Đốc (Mục Sư Lê Văn Thái)2
3Mục Đích Sự Chịu Khổ (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
4Yêu Người Như Yêu Mình (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)1
5Những Lời Tiên Tri Báo Trước Về Việc Chúa Giáng Sinh (Phần 2) (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.