VietChristian
VietChristian
nghe.app

Ban Áo Ngợi Ca

Ban Áo Ngợi Ca

Ê-sai 61:1-4; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-22
Mục Sư Đoàn Hưng Linh
C:12/17/2017; P: 12/18/2017; 483 xem 5 lưu
Xem lần cuối 2.17 giây
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 61, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 61, 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US2.55 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Một Bắt Đầu Mới II (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
2Thách Thức Mới (Mục Sư Lê Hồng Phúc)2
3Một Bắt Đầu Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Chúa Thăng Thiên (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Quyền năng Đức Thánh Linh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.