VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast
Winter Photo

Hãy Làm Điều Này Trong Sự Nhớ Đến Ta

Lu-ca 22:14-20
Mục Sư Hồ Vũ
C:3/23/2000; 828 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/17/2022 11:34:39
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.

Website, Hội Thánh Phúc Âm Việt Nam Westminster.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.