VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Niềm Vui Cho Thế Giới

Lu-ca 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/17/2017; P: 12/21/2017; 276 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/21/2020 20:59:3
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, Germany248.85 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)14
2Miệt Mài Gõ Cửa Chúa (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)2
3Thử Thách Và Cám Dỗ (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Được Ấn Chứng Bởi Đức Thánh Linh (Mục Sư Lê Văn Thái)2
5Phát huy tâm trí của Đấng Christ (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.