VietChristian
VietChristian
nghe.app

Winter Photo

Thuật Lại Chuyện Máng Cỏ

Lu-ca 2:1-21
Mục Sư Nguyễn Đình Liễu
C:12/21/2017; 235 xem
Xem lần cuối 1/21/2020 6:57:44
Đọc  Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, , US2975.97 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thách Thức Mới (Mục Sư Lê Hồng Phúc)3
2Đổi Mới Trong Sự Cầu Nguyện (Mục Sư Huỳnh Văn Linh)1
3Sống Với Bất Trắc (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
4Chống Đối (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Ưu Tiên Trong Sự Cầu Nguyện (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.