VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Món Quà Quý Nhất Của Đức Chúa Trời

Món Quà Quý Nhất Của Đức Chúa Trời

Ê-phê-sô 2:4-9; Rô-ma 5:12-17
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/24/2017; P: 12/31/2017; 300 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/23/2019 16:33:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 2, Rô-ma 5.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 2, Rô-ma 5.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, France538.99 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tiên Tri Và Chiến Tranh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
2Tôi Biết, Anh Biết, Họ Cũng Cần Biết (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
3Sống Theo Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)1
4Khải Huyền 3:1-6 (Mục Sư Đoàn Văn Miêng)1
5Cơn mưa của Thánh Linh (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.