VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Báp Têm Trong Đức Thánh Linh Và Nói Tiếng Lạ - Cởi Bỏ Thành Kiến Để Tiếp Nhận

Báp Têm Trong Đức Thánh Linh Và Nói Tiếng Lạ - Cởi Bỏ Thành Kiến Để Tiếp Nhận

Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/29/2017; P: 1/2/2018; 279 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/19/2018 13:22:22
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1, Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1, Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1San Jose, CA, US1284.17 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Động Lực Tấn Tới (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)3
2Đời Sống Kỉ Luật Thuộc Linh (Mục Sư Đoàn Văn Minh)3
3Theo Chúa Dễ Hay Khó (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
4Đầu Tư Vào Nước Trời (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)1
5Đối Diện với Những Tên Khổng Lồ trong Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng