VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Báp Têm Trong Đức Thánh Linh Và Nói Tiếng Lạ - Cởi Bỏ Thành Kiến Để Tiếp Nhận

Báp Têm Trong Đức Thánh Linh Và Nói Tiếng Lạ - Cởi Bỏ Thành Kiến Để Tiếp Nhận

Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8; Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-4
Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu
C:12/29/2017; P: 1/2/2018; 474 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/15/2018 8:49:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Công-vụ các Sứ-đồ 1, Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Công-vụ các Sứ-đồ 1, Công-vụ các Sứ-đồ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Lời Sống.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US4754.68 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tha Thứ, Yêu Thương, Tận Hiến (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
2Cuộc Sống Thánh Thiện (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
3Đèn Chợt Tắt (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Cầu Nguyện Trong Vinh Quang (Mục Sư Nguyễn Văn Năm)2
5Say Mê (Mục Sư Trương Trung Tín)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.