VietChristian
VietChristian
httl.org

Không Còn Là Nô Lệ

Không Còn Là Nô Lệ

Ê-sai 61:11; Thi-thiên 147:1-6; Giăng 1:16-18
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:12/31/2017; P: 1/2/2018; 278 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/12/2018 18:4:24
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 61, Thi-thiên 147, Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 61, Thi-thiên 147, Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Mississauga, ON, CA4208.29 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Khi Gặp Khó Khăn (Mục Sư Nguyễn Sang)2
2Gương Mẫu Tuyệt Hảo (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)2
3Làm Việc Với Chúa (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1
4Cho Kẻ Cứng Lòng (Mục Sư Trần Hữu Thành)1
5Điều Gì Tội Nhân Làm Khi Đến Địa Ngục (Mục Sư Ngô Đình Can)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng | Filter mới