VietChristian
VietChristian
httl.org

Không Còn Là Nô Lệ

Không Còn Là Nô Lệ

Ê-sai 61:11; Thi-thiên 147:1-6; Giăng 1:16-18
Mục Sư Nguyễn Xuân Bình
C:12/31/2017; P: 1/2/2018; 222 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/23/2018 3:51:8
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-sai 61, Thi-thiên 147, Giăng 1.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-sai 61, Thi-thiên 147, Giăng 1.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam467.89 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chẳng Luống Công (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)7
2Khởi Đầu Mới Cho Người Bị Lãng Quên (Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng)6
3Bốn Giấc Mộng Và Ba Sự Thật (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
4Thầy Đi Đâu, Tôi Sẽ Theo Đó (Mục Sư Đỗ Đình Song)3
5Tinh Thần Trong Chúa, Phước Hạnh Bị Xem Nhẹ (Mục Sư Đặng Quy Thế)3

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng