VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Đón Nhận Và Đồn Rao Tin Mừng

Lu-ca 2:8-14
Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên
C:12/24/2017; P: 1/4/2018; 210 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/25/2020 12:32:11
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Nam Florida, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, France673.35 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Làm Thế Nào Để Có Đức Tin Thật (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
2Phần Thưởng Của Người Hầu Việc Chúa (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
3Vấp Phạm (Mục Sư Lê Thanh Liêm)1
4Đến Với Tội Nhân (Mục Sư Lê Văn Thái)1
5Gặp Mặt Chúa (Mục Sư Lê Thế Đinh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.