VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Chia Sẻ Phúc Âm

Ma-thi-ơ 9:35-38; Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/11/2018; P: 2/12/2018; 167 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/12/2018 1:31:53
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 9, Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 9, Ma-thi-ơ 28.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam14454.94 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Lời Nhập Thể (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
2Rượu Ngon (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
3Rào Chắn Nhút Nhát Và Tuổi Tác (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
4Sự Cao Trọng Của Thần Dân Thiên Quốc (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
5Tình Yêu Dành Cho Đấng Christ (Mục Sư Ngô Đình Can)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.