VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Chia Sẻ Phúc Âm

Ma-thi-ơ 9:35-38; Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/11/2018; P: 2/12/2018; 112 xem
Xem lần cuối 2/20/2018 12:50:35
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 9, Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 9, Ma-thi-ơ 28.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Houston, TX, US163.50 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chúa Đấng Chăn Dắt Tôi (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)4
2Năm Mới, Người Mới, Sự Sống Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)4
3Tống Cựu Nghinh Tân (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)3
4Chúa Làm Điều Mới (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Nếm Biết Chúa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng