VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Spring Photo

Chia Sẻ Phúc Âm

Ma-thi-ơ 9:35-38; Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/11/2018; P: 2/12/2018; 146 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 7:52:32
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 9, Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 9, Ma-thi-ơ 28.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1, Germany1120.21 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Buông Tha Và Hàn Gắn (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
2Đừng Để Người Khinh (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
3Cầu Xin Bằng Lời Chúa (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
4Đến Gần Với Ơn Trời (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Trong Lúc Cần (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng