VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Chia Sẻ Phúc Âm

Ma-thi-ơ 9:35-38; Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Đặng Quy Thế
C:2/11/2018; P: 2/12/2018; 164 xem 2 lưu
Xem lần cuối 0.84 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 9, Ma-thi-ơ 28.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 9, Ma-thi-ơ 28.

Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US0.89 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Thành Tín Và Trung Tín (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)7
2Chia Sẻ Thuốc Giải Độc (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)5
3Hy Vọng Chắc Chắn Nhất (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)4
4Yêu Ngài Trên Cả Mọi Điều (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)3
5Sợ Ai? Ai Sợ? (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.