VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Bắt Những Con Chồn Để Bảo Vệ Vườn Nho Sai Trái

Nhã-ca 2:15; Giăng 15:16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/11/2018; P: 2/12/2018; 322 xem 4 lưu
Xem lần cuối 2/20/2018 13:16:43
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Nhã-ca 2, Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Nhã-ca 2, Giăng 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US129.91 phút
2Aliso Viejo, CA, US129.97 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Năm Mới, Người Mới, Sự Sống Mới (Mục Sư Nguyễn Thỉ)5
2Chúa Đấng Chăn Dắt Tôi (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)4
3Hãy Vững Lòng (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
4Nếm Biết Chúa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Để Kết Quả Bội Phần (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng