VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Bắt Những Con Chồn Để Bảo Vệ Vườn Nho Sai Trái

Nhã-ca 2:15; Giăng 15:16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/11/2018; P: 2/12/2018; 615 xem 17 lưu
Xem lần cuối 1/16/2019 5:55:47
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Nhã-ca 2, Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Nhã-ca 2, Giăng 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam4660.34 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Khốn Thay Cho Cư Dân Trên Đất (Mục Sư Lê Văn Thái)2
2Dâng Con Cho Chúa (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
3Phúc Trùng Lai (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Vô Vàn Thương Khó (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Tấm Lòng Được Chúa Ngự Trị (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.