VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Spring Photo

Bắt Những Con Chồn Để Bảo Vệ Vườn Nho Sai Trái

Nhã-ca 2:15; Giăng 15:16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/11/2018; P: 2/12/2018; 550 xem 14 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 5:55:50
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Nhã-ca 2, Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Nhã-ca 2, Giăng 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1, Germany1236.36 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Buông Tha Và Hàn Gắn (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)4
2Cầu Xin Bằng Lời Chúa (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
3Xem Xét Đường Lối Mình (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Đừng Để Người Khinh (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
5Các Xúc Cảm Mới (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)2

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng