VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Bắt Những Con Chồn Để Bảo Vệ Vườn Nho Sai Trái

Nhã-ca 2:15; Giăng 15:16
Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh
C:2/11/2018; P: 2/12/2018; 594 xem 17 lưu
Xem lần cuối 10/15/2018 0:9:58
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Nhã-ca 2, Giăng 15.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Nhã-ca 2, Giăng 15.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam1790.63 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đấng Chăn Chiên Giám Mục Của Linh Hồn (Mục Sư Nguyễn Bá Quang)4
2Hãy Tỉnh Thức Ngày Chúa Tái Lâm (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2
3Làm Vững Mạnh Linh Hồn (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)2
4Những Khí Cụ Quyền Năng (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)2
5Tránh Ù-lì Tâm Linh (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.