VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Đấng Hướng Đạo Và Làm Cho Vững Đạo

Mác 10:32-34
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/4/2018; 205 xem 1 lưu
Xem lần cuối 4/11/2019 13:5:10
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US19454.66 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trước Đã Chết Mà Bây Giờ Lại Sống (Mục Sư Trần Quang Tuấn)4
2Hạnh Phúc Của Người Tin Chúa (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
3Lời Chúa Sắc Hơn Gươm Hai Lưỡi (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
4Theo Chúa Bỏ Gì? (Mục Sư Trần Trọng Luật)2
5Để Tin Và Được Sống (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.