VietChristian
VietChristian
nghe.app

Autumn Photo

Đấng Hướng Đạo Và Làm Cho Vững Đạo

Mác 10:32-34
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/4/2018; 242 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2019 0:16:11
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US2941.37 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Câu Nói Thật Hay Của Mạc-đô-chê (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
2Đối diện với những chán nản (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
3Hiểu Biết Vấn Đề Nền Móng
Nền móng do tổ phụ thiết lập
(Mục Sư Chung Tử Bửu)
1
4Nếu Giữa Cuộc Đời (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)1
5Tạ Ơn Ai? (Mục Sư Lâm Văn Minh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.