VietChristian
VietChristian
httl.org

Spring Photo

Ấn Tín: Bổn Phận Và Phước Hạnh

Ma-thi-ơ 22:15-22; Giăng 6:27
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/11/2018; 183 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/31/2019 1:30:36
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ma-thi-ơ 22, Giăng 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ma-thi-ơ 22, Giăng 6.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.


SốKhách từMới xem
1Hanoi, Vietnam26331.25 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Tâm Tình Chúa Giê-xu (Mục Sư Nguyễn Thỉ)6
2Con Cái như Mũi Tên (Mục Sư Đỗ Lê Minh)2
3Hỡi La xa rơ! Hãy Ra! (Mục Sư Trương Trung Tín)2
4Vô Tín Và Vấn Đề Sinh Tử (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
5Tinh Thần Giữ Lễ Thương Khó Và Phục Sinh (Mục Sư Trần Quang Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.