VietChristian
VietChristian
svtk.net

Winter Photo

Chọn Phần Tốt

Lu-ca 10:38-42
Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:5/13/2018; P: 5/23/2018; 569 xem 18 lưu
Xem lần cuối 1/21/2020 6:29:3
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Ngày Từ Mẫu.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US4249.43 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Chiến Thắng Kẻ Thù (Mục Sư Trần Hữu Thành)2
2Biết Mình Tái Sinh (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
3Tận Hiến (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
4Phần Thưởng Của Người Hầu Việc Chúa (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
5Tìm Kiếm Chúa Trên Hết (Mục Sư Đặng Minh Trí)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.