VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Spring Photo

Chọn Phần Tốt

Lu-ca 10:38-42
Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:5/13/2018; P: 5/23/2018; 450 xem 14 lưu
Xem lần cuối 4/11/2019 20:18:8
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Ngày Từ Mẫu.


SốKhách từMới xem
1Boydton, VA, US18387.43 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Trước Đã Chết Mà Bây Giờ Lại Sống (Mục Sư Trần Quang Tuấn)6
2Để Tin Và Được Sống (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)3
3Chứng Cớ Chúa Sống Đâu Nào? (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)3
4Giữ Mãi Phước Hạnh Phục Sinh (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2
5Tôi Thấy Gì Qua Thập Tự Giá (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.