VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Winter Photo

Chọn Phần Tốt

Lu-ca 10:38-42
Bà Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:5/13/2018; P: 5/23/2018; 561 xem 18 lưu
Xem lần cuối 0.61 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 10.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 10.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Ngày Từ Mẫu.


SốKhách từMới xem
1, , US0.66 giây


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta (Mục Sư Nguyễn Thỉ)3
2Lời Cảnh Cáo Nghiêm Trọng (Mục Sư Đặng Quy Thế)3
3Nếu Không Tìm Sao Có Thể Thấy (Mục Sư Đỗ Đình Song)2
4Của Báu Trong Lòng Bạn Là Gì? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)2
5Đừng Che Giấu Điều Chúa Ban Cho Bạn (Mục Sư Nguyễn Hữu Trang)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới | Liên Lạc

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.