VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Được Chúa Mở Mắt Hai Lần

Mác 8:22-26
Mục Sư Lê Thiện Dũng
C:4/29/2018; P: 5/24/2018; 467 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/13/2019 12:35:12
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Mác 8.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Mác 8.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Garden Grove.


SốKhách từMới xem
1Ashburn, VA, US3901.60 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Giữ Vững Đức Tin (Mục Sư Vương Quốc Sỹ)2
2Nhưng Chúa Thì Nói Gì? (Phần 1) (Mục Sư Mã Phúc Thạch)2
3Đừng Thờ! Hãy Hiếu Kính (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2
4Món quà vĩ đại (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1
5Mười điều cần có để làm một người cha tốt (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.